Privaatsuspoliitika

Briel.ee on võtnud endale kohustuse kaitsta Teie privaatsust ja hoolitseda, et Teie isikuandmed on kaitstud. Briel.ee  tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.


Lühidalt Briel.ee  privaatsuspoliitikast


• Briel.ee ei kasutata oma klientide infot ebaseaduslikel eesmärkidel;
• Briel.ee ei edasta oma klientide andmeid või isiklikku informatsiooni kolmandatele osapooltele.


Autoriõigus

Briel.ee veebilehe tekstid ja muu sisu on autoriõigustega kaitstud. St. ei ole õigust kopeerida Briel kodulehel olevat infot ilma Briel.ee nõusolekuta, välja arvatud juhtudel, kui seda kasutatakse isiklikel eesmärkidel.


Isikliku info kogumine ja kasutamine

Tingimusel, et klient annab meile oma kontaktandmed (nimi, telefon, e-mail, postiaadress jne), võimaldab see Briel.ee-l rahuldada klientide soove ja probleemide korral neid koos lahendada.
Kõik kliendi andmed (isikuandmed ja andmed maksete kohta) ei ole teada kolmandatele isikutele.Briel.ee  austab oma klientide isikuandmete privaatsust ja konfidentsiaalsust. Kõik kliendi andmed on kaitstud Eesti andmekaitse õigusaktidega.


Briel.ee teated

 Briel.ee uudiseid e-posti teel saavad ainult selle tellinud kliendid. Kui klient ei ole huvitatud Briel.ee poolt saadetud uudistest, võib ta igal ajal keelduda. Briel.ee  saadab vaid olulist infot, millest klient peaks olema teadlik. Kliendi e-posti aadresse ja telefoninumbreid ei edastata kolmandatele osapooltele.


Mitte isikuandmete kogumine ja kasutamine

Statistilistel eesmärkidel kogub Briel.ee teavet veebilehe külastajate kohta (külastuse aeg, kestus, veebilehe külastajate arv, jne.). See teave ei ole seotud konkreetse isikuga, kuid see annab statistilist teavet, mida Briel.ee  saab analüüsida ja seeläbi saidi funktsionaalsust parandada. Neid andmeid kasutatakse turundus-ja klienditeeninduse eesmärgil. Külastaja teavet ei edastata kolmandatele osapooltele.

 Kommentaarid

Briel.ee omab asjakohast teavet, mida on meile andnud külastajad. Seda saab lugeda Briel.ee veebisaidilt kommentaaride alt.

 Kliendi andmete avalikustamine kolmandatele isikutele

Briel.ee on võtnud endale kohustuse kaitsta Teie privaatsust ja edastada oma klientide isiklikke andmeid kolmandatele isikutele, kui teabe edastamine on nõutud ja kui see on kooskõlas Eesti Vabariigi seadusega.

Briel.ee  privaatsuspoliitika vastuvõtmine klientide poolt

Kasutades Briel.ee teenuseid kinnitab klient, et on tutvunud Briel.ee  privaatsuspoliitikaga ja on nõus selle tingimustega.
 


Kui teil on mingeid märkusi ja ettepanekuid Briel.ee privaatsuspoliitika kohta, palun teatage sellest e-posti teel briel@briel.ee